‘Digitalisering van HR moeten HR en Finance samen doen’

Finance en HR moeten elkaar vinden en hetzelfde niveau van digitalisering en professionalisering hebben.