Ondanks de huidige negatieve geluiden over de Nederlandse economische situatie, blijken sommige afdelingen binnen bedrijven voorzichtig optimistisch over groei. Zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat het optimisme onder CFO's en HR managers is gegroeid in het afgelopen half jaar.


Zij hebben voldoende vertrouwen in de groei van Nederland  (74%) en in de groei van het eigen bedrijf (81%). Daarnaast zijn meer bedrijven voorzichtig van plan salarissen te verhogen (24%).

Dit blijkt uit de ‘Personeelsbarometer 2013’ van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals en administratief ondersteunend personeel. Waar de helft van de HR-managers in het begin van het jaar nog aangaf het huidige aantal permanente werknemers te willen verkleinen of te bevriezen, is dit nu nog maar 19%. Meer dan een kwart (27%) wil in het komende half jaar actief professionals werven voor nieuwe functies.

CFO’s en HR managers zien meer mogelijkheden op het gebied van personeel in de tweede helft van 2013: ze zijn van plan minder voorzichtig te zijn met het aannemen van nieuwe professionals. Uit een vergelijking met de eerste helft van 2013, blijkt een stabiel vertrouwen in de ontwikkeling van de economie: 74% heeft (enigszins) vertrouwen in de groei van Nederland. Het vertrouwen in het eigen bedrijf is nog groter: 81% van de CFO’s en HR managers verwacht groei. Begin 2013 lag dit op ongeveer eenzelfde niveau.

“Hoewel de werkloosheidscijfers hoog zijn, zien we in een aantal specifieke functiegebieden meer interesse komen voor het uitbreiden van het personeelsbestand,” vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. “Juist professionals met specifieke kwalificaties, bijvoorbeeld in de finance en accounting richting, zijn veel gevraagd. We zien dan ook dat CFO’s hard op zoek zijn naar deze professionals, die niet voor het oprapen liggen. Zij zoeken voornamelijk uitbreiding van het team met mensen met een specifieke achtergrond, die nieuwe projecten of een uitbreiding van het producten- en dienstenaanbod kunnen oppakken.”

 
Meer ruimte voor beloning
Door de huidige economische situatie stond lange tijd niet alleen het aannemen van nieuwe professionals onder druk, maar ook de beloning van het huidige personeel. Hier komt nu voor sommige functies voorzichtig verandering in. Een grotere groep HR managers geeft aan dat zij ontwikkeling zien in salarissen en het uitkeren van bonussen. Een kwart van de HR managers verwacht dat salarissen gaan stijgen, dit was een half jaar geleden nog 15%. Het bevriezen van het salaris is in 72% van de bedrijven aan de orde, in vergelijking met 81% eerder dit jaar. Bonussen worden vaker uitgekeerd: voor de eerste helft van 2013 verwachtte men in 34% van de bedrijven geen bonussen, dat is inmiddels gedaald naar 27%. Het laten stijgen van bonussen gebeurt momenteel in 12% van de bedrijven (1e helft 2013: 5%).

__________________________________________________________________________________
Toe aan nieuwe uitdaging?
Finance.nl is met alle vacatures en de top-bedrijven in Nederland, dé nummer 1 vacaturesite voor finance professionals. Voor controllers, accountants,  administrateurs en financieel managers. Vind uw droombaan op Finance.nl  en plaats uw CV in de CV-databank om door werkgevers gevonden te worden.
__________________________________________________________________________________

“We zien in dit onafhankelijke onderzoek dat, ondanks onzekere economische geluiden, er een stabiel vertrouwen blijft in de groei van het eigen bedrijf,” gaat Stephan Renken verder. “Het optimisme neemt langzaam toe. Waar we in het begin van 2013 al konden concluderen dat er groei in het personeelsbestand mogelijk ging worden, zien we nu dat het vertrouwen ook iets oplevert voor het huidige personeel: er komt meer ruimte in salarissen en bonus. Dit is overigens ook hard nodig: veel CFO’s en HR managers hebben er moeite mee topmedewerkers te behouden. Nu er wellicht meer mogelijkheden komen voor bedrijven om nieuwe mensen aan te nemen, is het belangrijk goed op te letten dat je je beste medewerkers niet verliest.”

Zorgen over behoud van topprofessionals
Een stijgend aantal HR managers (71% versus 65% in de 1e helft 2013) geeft aan zich zorgen te maken over het verliezen van top medewerkers. Wanneer een topmedewerker het bedrijf verlaat is het ook nog eens erg lastig een goede vervanger te vinden. Gekwalificeerde professionals zijn moeilijk te vinden, volgens 87% van de HR managers.

Resultaten voor specifieke beroepsgroepen
In de Personeelsbarometer over de tweede helft van 2013 wordt, naast de verwachtingen voor de groei of krimp van permanente werknemers in het algemeen, ook gevraagd naar verwachtingen voor specifieke beroepsgroepen.

Finance- en Accountingprofessionals
De vraag naar gekwalificeerde financiële en boekhoudkundige professionals is gestegen in het afgelopen half jaar. Begin 2013 verwachtte bijna één op vijf (18%) financieel directeuren een groei van het aantal arbeidsplaatsen, halverwege het jaar geeft 29% aan het aantal arbeidsplaatsen te gaan laten stijgen. De belangrijkste redenen om het aantal financiële professionals uit te breiden, zijn de uitbreiding van aangeboden producten en diensten, penetratie van nieuwe markten en de start van nieuwe projecten. Slechts 5% van de CFO’s verwacht het personeelsbestand te verkleinen, dit was begin 2013 nog 16%.

Administratief en ondersteunend personeel
HR managers waren in het eerste half jaar enigszins terughoudend in het aannemen van permanent administratief en ondersteunend personeel. In het komende jaar verwachten zij minder terughoudend te zijn: het percentage HR managers dat het aantal functies wil verminderen is gedaald van 17% naar 5%. Daarnaast is de groep die het huidige aantal functies wil behouden en vrijgekomen functies wil blijven opvullen gestegen van 45% naar 60%. Uitbreiding van het aantal posities binnen het bedrijf gaat voorzichtig omhoog – van 7% naar 9% voor het komende half jaar.

Bron: Robert Half