Betaalgedrag gemeenten niet verbeterd

Het lukt een groot deel van de gemeenten nog altijd niet om haar leveranciers tijdig te betalen. Dit blijkt volgens MKB-Nederland uit een brief die minister Kamp van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het blijft daarom volgens MKB-Nederland nodig om met 'naming and shaming' aandacht te vragen voor dit probleem.

De monitor laat zien dat het aantal gemeenten dat het lukt om alle rekeningen binnen de norm van 30 dagen te voldoen niet stijgt (46 procent). Meer dan de helft blijft dus moeite hebben om de norm te halen. Positief is dat het aantal gemeenten dat minder dan 70 procent van de facturen op tijd weet te betalen sterk aan het afnemen is. 

MKB-Nederland publiceert al enige jaren een ranglijst van het betaalgedrag van gemeenten op http://www.snellerbetalen.nl/. Vlotte betalingen zijn belangrijk voor de liquiditeitspositie van ondernemingen. Late betalingen van overheden kunnen gezonde bedrijven dan ook in financiële problemen brengen.

Naast het betaalgedrag van overheden is ook een vlotte afhandeling van rekeningen tussen ondernemingen onderling belangrijk. Op het platform http://www.betaalme.nu/ beloven grote ondernemingen die zich aansluiten dat zij kleine leveranciers binnen 30 dagen betalen. Deze aanpak heeft direct een positieve invloed op de liquiditeit in het mkb en maakt een 30 dagen betaaltermijn tot norm.