Expert: ‘Ingrijpen op afnemende bedrijfskredietverlening in EU, leg buffers aan’

Expert in corporate finance plaatst waarschuwing bij afnemende kredietverlening aan bedrijven in EU

CFO’s moeten buffers aan gaan leggen en vooral niet afwachten. Dat adviseert Frank Verbeek, partner bij Improved Corporate Finance in reactie op de afnemende kredietverlening aan bedrijven. Eerder deze week meldde de Europese Centrale Bank in de periodieke Bank Lending Survey dat de bedrijfskredietverlening in de Eurozone op de laagste groei in 20 jaar is beland. Reden voor FM.nl om Frank Verbeek enkele vragen te stellen.

  • verstandig om financiële buffers op te hogen
  • afwachten is geen optie
  • lage solvabiliteit kan probleem worden

FM.nl (6/1): In hoeverre kunt u de waarneming van de ECB onderschrijven?
Frank Verbeek: “Business plannen worden niet gehaald en dus zakt de cash generation bij veel bedrijven. In sommige gevallen zakt dit zelfs ónder de convenanten die met kredietverleners zijn afgesproken. Als het goed is, zien CFO’s veel te optimistische plannen; daarop moeten ze terugduwen.”

FM.nl (6/2) : Zijn er sectoren, regio’s, soorten bedrijven en soorten bedrijfskredieten die harder dan het gemiddelde dalen of juist minder hard dalen?
Frank Verbeek: “Bedrijven in sectoren die geen pricing power hebben of sectoren die uiterst competitief zijn of aan overheidsregels gebonden zijn, hebben hier vooral last van. Daarnaast kunnen ook bedrijven met een te lage solvabiliteit deze trend gaan merken.” [artikel gaat verder na de volgende alinea]


Lees ook:


FM.nl (6/3): Welke CFO’s moeten zich zorgen maken?
Frank Verbeek: “Eigenlijk moeten alle CFO’s hard ingrijpen om voorbereid te zijn op nog meer financieel-economische tegenwind.”

FM.nl (6/4): Wat raadt u de financiële afdelingen aan en wat raadt u af?
Frank Verbeek: “Wat CFO en de rest van de boardroom beslist niet moet doen is; afwachten. Wat bedrijven beslist wel moeten doen, is scenario’s plannen met concrete executies per geval. De marge moet prioriteit krijgen en boven het halen en groeien van de omzet worden gesteld.”

FM.nl (6/5): Wat moet en kan een CFO doen om te voorkomen dat belangrijke partners in de keten onvoldoende of geen financiering te krijgen?
Frank Verbeek: “Ik raad aan om alternatieve sourcing te regelen. Daarnaast adviseer ik om buffers aan te leggen.”

FM.nl (6/6): Kunt u, tot slot schetsen wat er gebeurt, indien deze dalende trend van bedrijfskredietverlening zich doorzet?
Frank Verbeek: “Verwacht mag worden dat banken en andere debt providers nog meer kopschuw en risicomijdend  worden dan nu het geval is. Daardoor zal er een diepgaander turnaround bij getroffen bedrijven nodig zijn. Dit betekent dat er minder belastinginkomsten voor de staat zullen zijn waardoor de neerwaartse spiraal kan versnellen.”


Companies end up in financial distress for a variety of reasons and in different degrees of severity, ranging from ‘plain loss’ of shareholder value to liquidity crisis and (eventually) bankruptcy. Management and/or turnaround professionals – at any point along the path of decline – try to avoid further deterioration of financial distress and subsequently regenerate value for old and new stakeholders by turning the business around and restoring its cash-generating capacity. Register now for a multiday course ‘Managing Corporate Turnarounds‘.