Accounting en verslaggeving

artikel-thumbnail

26 november 2014

Zen en de kunst van het publiceren van het jaarverslag

Het publiceren van een jaarverslag is een complex proces dat de laatste jaren steeds hectischer wordt. Recente ontwikkelingen die zijn gericht op het beter tegemoetkomen aan de eisen en wensen van stakeholders maken het proces er namelijk niet eenvoudiger op. De overstap naar online publicatie en integrated reporting en de stijgende omvang van jaarverslagen en wijzigende rapportage-eisen zijn slechts enkele oorzaken van de toenemende werkdruk.

artikel-thumbnail

03 november 2014

Draag nu genomineerden aan voor de Controller of the Year Award 2015

Op 23 april 2015 reiken Alex van Groningen en het Controllers Netwerk voor de 11de keer de Controller of the Year Award uit. Het draait bij de Controller of the Year Award niet om de verheerlijking van personen. De genomineerde controllers vertegenwoordigen hun teams en organisaties, en gebruiken dit platform om hun best practices in controlling te delen met vakgenoten. Wij zouden het fantastisch vinden wanneer u hieraan uw medewerking wilt verlenen.

artikel-thumbnail

03 oktober 2014

Wat kost een verkoopfactuur?

Deze vraag stelt CFO Robert Marseille aan de LinkedIn-groep 'Finance Professionals Netherlands'. Hij licht toe: 'Voor een relatie ben ik benieuwd naar jullie inschatting van de kosten per factuur, voor het gehele proces vanaf het aanmaken van de factuur tot en met de volledige betaling- inclusief alle administratie processen die hierbij horen. Wat zijn hierbij de belangrijkste kostencomponenten en vooral; wat kun je doen om deze kosten te reduceren?'

artikel-thumbnail

16 september 2014

9 fiscale plannen van Prinsjesdag 2014

Op dinsdag 16 september - de derde dinsdag in september en daarmee Prinsjesdag - sprak Koning Willem-Alexander zich in de troonrede uit over vrijheid, veiligheid en welvaart. Dit deed hij in de Ridderzaal op het Binnenhof te Den Haag. Ook werden de Prinsjesdagstukken gepubliceerd. Deze bestaan uit de rijksbegroting, het Belastingplan en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. Wat zijn de belangrijkste fiscale plannen van het kabinet?

artikel-thumbnail

29 augustus 2014

De controller als adviseur of politieagent: Kunnen we deze discussie nu eindelijk eens sluiten?

'Can the controller wear these two hats effectively - one that of an umpire or police officer, the other that of a helper or counselor?' Is de strong controller een praktisch of slechts een theoretisch fenomeen? Reeds ettelijke decennia hebben diverse onderzoekers en practici getracht een antwoord te formuleren op deze vraag die Sathe stelde in het klassieke werk 'Controller involvement in management' (1982). Om de stap te maken om te bepalen of ons beroep toekomst heeft, is het hoog tijd om onder deze discussie nu eindelijk een streep te zetten.

artikel-thumbnail

08 augustus 2014

Michael van Asperen, manager Controllers Netwerk: "Controllers, leer meer van elkaar"

"Wij willen controllers de mogelijkheid bieden om veel meer van elkaar te leren op een meer structurele basis dan nu gebeurt", zegt Michael van Asperen, Manager van het Controllers Netwerk van Alex van Groningen. Van Asperen is een man met een missie. "Er zijn veel events waar mensen oppervlakkig met elkaar in contact komen, maar ik mis de diepgang?. Vandaar dat we het Controllers Netwerk hebben opgezet?."

artikel-thumbnail

09 april 2014

Kostprijsinformatie nu ook belangrijk voor ziekenhuizen en banken

Zo nu en dan druppelt er iets over de noodzaak van kostprijzen door in de publiciteit. Op zich verbazend, want je zou verwachten dat een bedrijf met een beetje omvang wil weten waar het zijn geld verdient. Blijkbaar zijn er nog steeds bedrijfstakken die tot voor kort eenvoudigweg rijk genoeg waren om niet iedere maand het rendement van hun klanten of producten, of de efficiency van hun bedrijfsvoering te hoeven bekijken. Die tijd is voorbij.

artikel-thumbnail

07 maart 2014

Automatisering in het kader van de audit - lastige tijden voor auditpraktijk

Momenteel bevindt de accountantspraktijk in Nederland zich in roerig water. Enerzijds leidt de verplichte accountantsroulatie tot onzekerheden (en extra kosten) rond het behoud van klanten en het invullen van wegvallende klanten met nieuwe controleklanten. Anderzijds zorgen de stijgende vereisten van de kant van de controleklant voor een noodzakelijke verdieping in het vermogen van de accountant om een oordeel te vellen over de staat van de te controleren onderneming. Dit in reactie op de verscheidene boekhoudschandalen, waarbij een aantal controlerende accountants aantoonbaar tekortschoot in zijn taak.

artikel-thumbnail

04 maart 2014

In 7 stappen personeelkosten beheersen

Het ironisch uitgesproken 'ik wens u veel personeel' is de laatste jaren dichter bij de waarheid geweest dan ooit. Met als gevolg dat organisaties met te veel personeel én in de positie zaten dit niet snel genoeg af te kunnen bouwen, nu niet meer bestaan! Kortom, 'personeel' is niet alleen de belangrijkste rijkdom van een organisatie maar kan héél snel een blok aan het been worden dat er voor zorgt dat de wedstrijd met de concurrentie verloren wordt, vaak met 'de dood' als gevolg. Tijd om uw personeelsbestand onder de loep te nemen.

artikel-thumbnail

12 februari 2014

Het dividendbeleid van Air France - KLM onder de loep: winst reserveren of uitkeren aan aandeelhouders?

De minderheidsaandeelhouders van KLM komen al enige tijd op tegen het beleid van de grootaandeelhouder Air France - KLM om een groot deel van de winst van KLM te reserveren in plaats van als dividend uit te keren. Hoewel hun poging om het besluit tot reservering van een deel van de winst over 2008 in een gewone rechtbank procedure ongedaan te maken, niet slaagde, kwam de Ondernemingskamer hen onlangs wel tegemoet. De Ondernemingskamer gelastte een onderzoek naar het dividendbeleid van KLM over de jaren 2004 - 2011. Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken?

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16