Accounting en verslaggeving

artikel-thumbnail

07 januari 2015

Nieuwe ketenregeling voor arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

Op 1 juli 2015 treedt het nieuwe artikel 7:668a BW omtrent de 'ketenregeling' in werking. Wanneer meer dan drie tijdelijke contracten elkaar opvolgen of wanneer tijdens verlenging een periode van 2 jaar (24 maanden) wordt overschreden, vindt conversie plaats naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. BDO behandelt op hoofdlijnen de voorgenomen veranderingen.

artikel-thumbnail

24 december 2014

Frauderisk management 2.0. - Malafide zakenpartners vermijden

12 miljoen euro. Dat is het exorbitante bedrag dat offshoretycoon Edward Heerema zich uit de zakken liet kloppen door een Maltese oplichter. Heerema is echter niet de enige die het slachtoffer werd van een malafide zakenpartner. Elk jaar worden in Nederland honderden bedrijven opgelicht. Jammer, want een risk & compliancebeleid dat een datagedreven aanpak combineert met gezond menselijk verstand kan hier paal en perk aan stellen. Door databronnen slim aan te wenden kunnen compliance officers zich uitsluitend richten op bedrijven met een hoger risico.

artikel-thumbnail

23 december 2014

'Uiteindelijk gaat het erom dat je je geld sneller ontvangt'

Geld dat vastzit in debiteuren levert een groot risico op voor de liquiditeit van iedere onderneming. Een slecht betalingsgedrag legt niet alleen een beslag op het werkkapitaal, maar zorgt ook voor hogere renteverliezen en een toenemend risico op oninbare vorderingen. Om deze risico's te minimaliseren, zette AkzoNobel een aantal belangrijke stappen richting een beter gestroomlijnd creditmanagement en debiteurenbeheer. Een van die stappen is de implementatie van 'SAP Financial Supply Chain Management' (FSCM)-tooling.

artikel-thumbnail

22 december 2014

Pensioen: straks meer beleggingsmogelijkheden voor werknemer met beschikbarepremiergeling

Werknemers met een zogeheten beschikbarepremieregeling hoeven hun opgebouwde pensioenkapitaal bij pensionering straks niet meer in één keer om te zetten in een pensioenuitkering. Ze krijgen de mogelijkheid om ook na hun pensioendatum te blijven doorbeleggen, waardoor ze meer pensioen kunnen opbouwen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

artikel-thumbnail

17 december 2014

De waarde van een grootbank als ABN Amro anno 2014

Het bestuur van ABN Amro onderhandelt met het Ministerie van Financiën over de voorwaarden van een eventuele beursgang van ABN Amro in tranches. De vraag die daarbij veel gesteld wordt is wat een bank als ABN Amro nu eigenlijk waard is voor kleine beleggers, grote beleggers en eventueel voor een overnamekandidaat. In deze blog legt Tony de Bree uit welke elementen meespelen bij het bepalen van de waarde van een traditionele bank als ABN Amro.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17