Accounting en verslaggeving

artikel-thumbnail

26 juni 2015

Integrated Reporting: So What?

"Raad van bestuur van ABN AMRO ziet af van bonus onder grote maatschappelijke druk." "De veiligheid van de mensen in Groningen speelde geen rol bij het winnen van gas." Zo maar een greep uit recente ontwikkelingen waarbij de invloed van stakeholders, in dit geval de maatschappij, flink is onderschat door toch zeer ervaren bestuurders. De financiële impact als gevolg van niet-financiële missers is vaak enorm. Denk aan het uitstellen van de beursgang van ABN AMRO en ook de enorme financiële impact voor de overheid van het verminderen van de gasproductie.

artikel-thumbnail

24 juni 2015

'Accountants besteden onvoldoende tijd aan controles in kader van Wwft'

Accountants- en administratiekantoren besteden nog onvoldoende tijd aan de controle van geldstromen om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden, zo blijkt uit onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon onder 134 kantoren. Slechts 16% van de ondervraagde accountants besteedt op jaarbasis langer dan een kwartier aan de controle in het kader van de 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme' (Wwft).

artikel-thumbnail

22 april 2015

'Extra lastenverlichting bij richtlijn jaarrekening mogelijk'

VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven grotendeels de nieuwe Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening, een Nederlandse versie van de Europese richtlijn die als uitgangspunt heeft jaarrekeningverplichtingen te moderniseren en te vereenvoudigen. Met deze wet wordt de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsplaats van ondernemingen versterkt. Wel hebben de ondernemingsorganisaties nog aanvullingen op het voorstel van minister Van der Steur. Deze aanvullingen bieden mogelijkheid tot verdere lastenverlichting voor ondernemingen.

artikel-thumbnail

17 maart 2015

Forse pensioenclaims dreigen voor werkgevers

Werkgevers lopen forse financiële risico's wanneer grootverdieners in loondienst niet om instemming is gevraagd voor het doorvoeren van de fiscale aftopping in de pensioenregeling. Bijna 140.000 werknemers die jaarlijks meer dan een ton verdienen, worden per 1 januari door de fiscale aftopping op 100.000 euro in hun ouderdoms- en partnerpensioen getroffen. Maar zonder handtekening is deze wijziging in de pensioenregeling niet rechtsgeldig.

artikel-thumbnail

24 februari 2015

VNG en NBA blijven steggelen over kosten meerwerk accountant

De externe accountant zal meestal bij controle van de gemeentelijke jaarrekening gebruik maken van controles die al door medewerkers van de gemeente zijn uitgevoerd. Naarmate die beter zijn, hoeft de accountant minder meerwerk te verrichten. Tijdig overleg is daarom belangrijk, zeggen VNG en NBA in een gezamenlijk bericht. Maar wat als dan blijkt dat de gemeentelijke controles onder de maat zijn? Daarover verschillen VNG en NBA nog van mening.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17