Accounting en verslaggeving

04 januari 2016

Milieulijst 2016: Meer voordeel voor circulaire innovaties

De Milieulijst 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant. Op de lijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De Milieulijst 2016 biedt extra voordeel voor ondernemers die investeren in een duurzame bedrijfsvoering in het kader van een circulaire economie. Het budget in 2016 voor de Milieulijst (MIAVamil) is verhoogd van EURO 93 naar EURO 97 miljoen voor MIA en van EURO 38 naar EURO 40 miljoen voor Vamil.

23 december 2015

Aanscherping renteaftrekbeperking overnamefinanciering aangekondigd

Minister Dijsselbloem en staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de initiatiefnota 'Private Equity: einde aan de excessen', van de PvdA-fractieleden Nijboer en Groot. In deze nota is een aantal concrete voorstellen gedaan tot wijziging van zowel fiscaalrechtelijke als civiel- en ondernemingsrechtelijke regelgeving, die met name relevant is voor private-equityinvesteringen.

18 december 2015

'Ondernemingen moeten duidelijk en verantwoord belastingbeleid voeren'

Eumedion verwacht van beursgenoteerde ondernemingen dat zij een duidelijk en verantwoord belastingbeleid voeren en hierover transparant zijn in hun jaarverslag. Daarnaast ziet Eumedion het als een verantwoordelijkheid van het bestuur om een passende balans te vinden tussen de voordelen van een lagere belastingafdracht enerzijds en de eventueel hieraan gerelateerde risico's anderzijds, waaronder de 'social licence to operate'.

15 december 2015

Meerderheid beursgenoteerde ondernemingen niet transparant over externe kosten in jaarverslag

Meer dan de helft van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is in hun jaarverslag niet transparant over externe kosten. Daarnaast hanteren zij geen eenduidige verantwoordingsmethode over die kosten. Ook is er bij de meeste bedrijven geen verband tussen de aandacht voor inkoop in jaarverslagen en de feitelijke omvang van hun inkoop. Dit blijkt uit onderzoek van inkoopspecialist Emeritor.

11 december 2015

KvK: Elektronisch deponeren jaarrekening verplicht vanaf boekjaar 2016

Vanaf boekjaar 2016 kunnen deponeringsplichtige bedrijven de jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. De Eerste Kamer heeft daartoe op 8 december de wettelijke grondslag gecreëerd door het wetsvoorstel 'Elektronisch deponeren van bescheiden in het Handelsregister' te aanvaarden. De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein, zo meldt de KvK.

08 december 2015

Licht omzetherstel accountants en administratieve dienstverleners in Q3

De omzet van accountants, belastingadviseurs en administratieve dienstverleners nam in het derde kwartaal van 2015 met 3,7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dit is voor deze branche het tweede achtereenvolgende kwartaal met een omzetstijging. Deze opleving van de omzet ging gepaard met nagenoeg gelijkblijvende tarieven. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in de kwartaalmonitor zakelijke diensten.

25 november 2015

Europees Parlement wil transparante vennootschapsbelasting multinationals

Het Europees Parlement dringt aan op eerlijkere vennootschapsbelastingen in de EU. Het roept lidstaten onder meer op in te stemmen met rapportages door multinationals over behaalde winst en betaalde belasting per land, een geconsolideerde, gemeenschappelijke heffingsgrondslag, eenduidige definities voor begrippen als 'winst' en meer transparantie en verantwoording over de - nu geheime - belastingafspraken.

18 november 2015

'Beursgenoteerde bedrijven hebben meer aandacht voor verantwoord belastingbeleid'

Beursgenoteerde bedrijven hebben steeds meer aandacht voor verantwoord belastingbeleid, zo blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De beleggersvereniging stelt vast dat 45 procent van de onderzochte bedrijven op dit punt MVO-beleid heeft geformuleerd. Dat staat in schril contrast met cijfers van vorig jaar. Toen was dit nog maar bij 16 procent van de bedrijven het geval.

05 november 2015

Beursgenoteerde ondernemingen Benelux rapporteren transparanter over klimaatprestaties

Beursgenoteerde ondernemingen in de Benelux zijn afgelopen jaar transparanter gaan rapporteren over hun CO2-doelstellingen en klimaatimpact. De prestaties op het gebied van klimaatverandering blijven echter gelijk aan 2014. Dat blijkt uit het nieuwe Climate Change Report 2015 van het CDP (voorheen Carbon Disclosure Project), een internationale NGO in opdracht van internationale investeerders.

15 september 2015

Ondernemers: 'Focus op economie nu doorzetten'

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over de begroting die het kabinet vandaag presenteert. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid. De lastenverlichting van 5 miljard euro vinden de ondernemersorganisaties een goede maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen. Zij achten het van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland en de uitbouw van onze exportpositie.

26 juni 2015

Integrated Reporting: So What?

"Raad van bestuur van ABN AMRO ziet af van bonus onder grote maatschappelijke druk." "De veiligheid van de mensen in Groningen speelde geen rol bij het winnen van gas." Zo maar een greep uit recente ontwikkelingen waarbij de invloed van stakeholders, in dit geval de maatschappij, flink is onderschat door toch zeer ervaren bestuurders. De financiële impact als gevolg van niet-financiële missers is vaak enorm. Denk aan het uitstellen van de beursgang van ABN AMRO en ook de enorme financiële impact voor de overheid van het verminderen van de gasproductie.

24 juni 2015

'Accountants besteden onvoldoende tijd aan controles in kader van Wwft'

Accountants- en administratiekantoren besteden nog onvoldoende tijd aan de controle van geldstromen om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden, zo blijkt uit onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon onder 134 kantoren. Slechts 16% van de ondervraagde accountants besteedt op jaarbasis langer dan een kwartier aan de controle in het kader van de 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme' (Wwft).

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16