artikel-thumbnail

05 december 2016

Winstbegoocheling

Winstbegoocheling is de illusie dat de door bedrijven gepubliceerde resultaten waar zijn. Maar ze zijn niet waar, althans niet in de natuurwetenschappelijke zin van het woord. De natuurwetenschappelijke methode is indrukwekkend. Er is een object van kennis, een voorwerp in de realiteit waarnaar de kennis verwijst, en natuurkundigen, chemici, biologen ontwikkelen een model dat voortdurend aan het object van kennis getoetst kan worden. Waarheid betekent dat het model vooralsnog niet door waarnemingen in de realiteit weerlegd kan worden.

artikel-thumbnail

26 oktober 2016

Meeste bedrijven scoren onvoldoende in jaarverslagenonderzoek

Beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen weten in hun jaarverslag weinig concreets te melden over de omgeving en de context waarin ze opereren. Visies op zaken als duurzaamheid, diversiteit, leiderschap en innovatie blijven beperkt tot vaak nietszeggende algemeenheden. En als dit soort thema's al genoemd worden, dan zijn organisaties niet in staat aan te geven hoe zij hier in hun eigen bedrijfsvoering praktisch invulling aan geven. Zo zegt nagenoeg elke onderneming dat ze de klant centraal stelt, maar hoe ze dat doen valt uit vrijwel geen van de jaarverslagen af te leiden.

artikel-thumbnail

05 september 2016

Schadevergoeding rentederivaten nu al verwerken in jaarrekening

Begin juli van dit jaar kwam er een doorbraak in de renteswap affaire: banken zijn akkoord met de afgesproken schaderegeling. Ruwweg komt dit erop neer dat in de meeste gevallen 20 procent van hetgeen is betaald op de renteswap, wordt terug betaald. Daarnaast is er een vergoeding van renteopslagen. Er geldt daarbij een maximale vergoeding van 100.000 euro per onderneming/rechtspersoon. De schadevergoeding wordt verhoogd met de wettelijke rente. Maar vanaf wanneer verwerk je deze schadevergoeding in de commerciële jaarrekening? En wanneer mag/moet je dit fiscaal verwerken?

artikel-thumbnail

11 augustus 2016

Eigendom beinvloedt investeringen en resultaten sterk

Eigendomsverhoudingen blijken het investerings-gedrag sterk te beinvloeden. Het onderzoek 'Comparing the Investment Behavior of Public and Private Firms' van Harvard (zie *1) laat zien dat het investerings-gedrag van (Amerikaanse) beursgenoteerde en particuliere (= niet beursgenoteerde) bedrijven verschilt; beursgenoteerde bedrijven investeren veel minder dan vergelijkbare bedrijven in particuliere handen. En hun resultaat, gemeten in Rendement op het Totale Vermogen (RTV), is ook lager. Zulke duidelijke verschillen zou je niet verwachten; je verwacht eigenlijk geen verschil.

artikel-thumbnail

03 augustus 2016

'Btw niet inzetten voor vergroening, maar groene belastingen verbeteren'

De politieke wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar consumptie en tegelijkertijd het belastingstelsel te vergroenen en minder complex te maken, is te ambitieus. Het is verstandiger belastingen in te zetten voor hun primaire doel: de btw voor de opbrengst en groene belastingen voor de vermindering van bijvoorbeeld milieuvervuiling of verkeerscongestie. En met die groene belastingen valt nog meer groen resultaat te behalen.

artikel-thumbnail

28 juli 2016

Groot risico op naheffingen bij gebruik modelovereenkomsten DBA

Sinds de introductie van de Wet DBA schieten de modelovereenkomsten als paddenstoelen uit de grond. De overeenkomsten die als vervanging dienen voor de VAR, vinden gretig aftrek bij ondernemers die werken met zzp'ers. Maar het gebruik ervan is niet zonder risico. Het klakkeloos overnemen kan zelfs leiden tot hoge naheffingen, waarschuwt Sergej Ludwiczak, juridisch adviseur bij advies- en accountantsorganisatie Accon avm.

artikel-thumbnail

12 juli 2016

Kan data-analyse resultaat-manipulatie ontdekken?

Data-analyse geldt als een grote belofte, maar feit is dat het al lange tijd succesvol gebruikt wordt. De vroege gebruikers, doorgaans uit de academische wereld, zijn alweer een fase verder; ze hebben ook de mitsen en maren van data-analyse ondervonden en geleerd hoe er mee om te gaan. Met een bespreking van zo een data-analyse-project, waarin gezocht wordt naar een model om uit financiële rapportages signalen voor resultaat-manipulatie te ontdekken, wil ik potentie en beperkingen laten zien.

artikel-thumbnail

29 juni 2016

Winnaar Accountancy Award 2016 Sjoerd Heijmans (IBEO): "Onze losse stijl spreekt ondernemers aan"

Op 26 mei vond op de Accountancy en Financial Systems beurs de uitreiking van de Accountancy Awards 2016 plaats. In elke categorie (kantoren tot 10 werknemers, tussen de 10 en 100 werknemers en de kantoren met 100+ personeel) pitchten drie genomineerde bedrijven voor een tienkoppige jury en het publiek hun bedrijf. Sjoerd Heijmans won met IBEO (Ik Ben Een Ondernemer, red.) in de categorie kantoren met 10 tot 100 werknemers.

artikel-thumbnail

15 april 2016

Nieuwe IT-auditors rapportage inzake IT-serviceorganisaties

NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors, presenteert een handreiking voor een rapportagemodel om te voorzien in de groeiende vraag naar assurance-rapporten die bedoeld zijn om het vertrouwen van klanten en toezichthouders in IT-serviceorganisaties te versterken. In deze handreiking worden de belangrijkste beginselen van informatiebeveiliging gecombineerd met de internationaal erkende assurance-standaarden voor auditors en accountants, waaronder het Amerikaanse SOC 2® assurance-rapport.

artikel-thumbnail

07 april 2016

Consolidatie - verder gaan dan het misleidende spreadsheet

Des te later in- en externe partijen kunnen beschikken over jaarcijfers, kwartaalcijfers en andere belangrijke gegevens, hoe minder zij eraan hebben. Vandaar dat er een grote druk bestaat op ondernemingen om kwalitatief steeds betere, transparantere informatie te leveren binnen een steeds kortere tijdsperiode. Maar die ondernemingen hebben daar grote moeite mee: het proces van financiële consolidatie is lang en arbeidsintensief. Hoe word je de cijfers de baas?

artikel-thumbnail

06 april 2016

Accountantskantoren profiteren van groeiende adviesbehoefte

De aanhoudende vraag naar advisering blijft een drijvende kracht achter de groei in de zakelijke dienstverlening dit jaar. Organisatieadviesbureaus zijn bij uitstek de adviserende dienstverleners, maar ook accountantskantoren, juridische dienstverleners en ingenieursbureaus profiteren van de groeiende adviesbehoefte, zo blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau. De bank verwacht in 2016 een volumegroei van 4,5% voor de zakelijke dienstverlening.

artikel-thumbnail

31 maart 2016

'Afschaffen VAR schiet zijn doel voorbij'

Per 1 mei 2016 gaat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen vanaf dan overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Michael Page deed onderzoek naar de stemming onder Nederlandse werkgevers en zelfstandigen, waaruit blijkt dat de overgrote meerderheid niet blij is met de nieuwe regeling en zelfs verwacht dat het zal resulteren in minder werk voor zelfstandigen.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17