Accounting en verslaggeving

18 april 2017

Nieuwe businessmodellen in de circulaire economie

We moeten efficiënter omgaan met schaarse grondstoffen, want die raken anders snel op. De ambitie om dat te doen is er, maar het aantal bedrijven dat nu al concreet aan de slag is met circulaire economie is nog maar op één hand te tellen. Er moet dus nogal wat gebeuren om die omslag te maken. De financieel manager kan hierin een sleutelrol vervullen, vindt Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit (Nijmegen School of Management) te Nijmegen.

30 maart 2017

Frederik Stolwijk, Raet: "Realisme in beslissingsproces brengen"

Finance heeft bij HR-software en dienstverlener Raet een spilfunctie in het waarderen en prioriteren van strategische opties (overnames, autonome groei, cost control). Hij neemt deze op in targets en budgetten, houdt goed de vinger aan de pols in de realisatie van de resultaten en stuurt waar nodig bij. Frederik Stolwijk, Director Control, adviseert intern als business partner de directie en heeft extern frequent interactie met de private equity aandeelhouder om die goed betrokken te houden ten aanzien van de outlook en resultaten.

30 maart 2017

Laura Blaauwendraad, Wessanen: "Je krijgt mensen alleen mee als ze zelf willen veranderen"

Een aantal jaar geleden zat Laura Blaauwendraad, Director Financial Planning & Analysis bij Wessanen, samen met een groep collega's uit het internationale finance team. De centrale vraag tijdens de meeting was hoe de ideale finance functie er bij het concern voor biologische voedingsproducten uit zou moeten zien. De conclusies waren dat financial reporting meer inzicht zou moeten leveren, flexibeler en dynamischer zou moeten zijn en meer aanpassingsvermogen zou moeten hebben, o.a. om de vele acquisities die Wessanen doet snel in de rapportagecyclus te kunnen integreren.

05 december 2016

Winstbegoocheling

Winstbegoocheling is de illusie dat de door bedrijven gepubliceerde resultaten waar zijn. Maar ze zijn niet waar, althans niet in de natuurwetenschappelijke zin van het woord. De natuurwetenschappelijke methode is indrukwekkend. Er is een object van kennis, een voorwerp in de realiteit waarnaar de kennis verwijst, en natuurkundigen, chemici, biologen ontwikkelen een model dat voortdurend aan het object van kennis getoetst kan worden. Waarheid betekent dat het model vooralsnog niet door waarnemingen in de realiteit weerlegd kan worden.

26 oktober 2016

Meeste bedrijven scoren onvoldoende in jaarverslagenonderzoek

Beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen weten in hun jaarverslag weinig concreets te melden over de omgeving en de context waarin ze opereren. Visies op zaken als duurzaamheid, diversiteit, leiderschap en innovatie blijven beperkt tot vaak nietszeggende algemeenheden. En als dit soort thema's al genoemd worden, dan zijn organisaties niet in staat aan te geven hoe zij hier in hun eigen bedrijfsvoering praktisch invulling aan geven. Zo zegt nagenoeg elke onderneming dat ze de klant centraal stelt, maar hoe ze dat doen valt uit vrijwel geen van de jaarverslagen af te leiden.

05 september 2016

Schadevergoeding rentederivaten nu al verwerken in jaarrekening

Begin juli van dit jaar kwam er een doorbraak in de renteswap affaire: banken zijn akkoord met de afgesproken schaderegeling. Ruwweg komt dit erop neer dat in de meeste gevallen 20 procent van hetgeen is betaald op de renteswap, wordt terug betaald. Daarnaast is er een vergoeding van renteopslagen. Er geldt daarbij een maximale vergoeding van 100.000 euro per onderneming/rechtspersoon. De schadevergoeding wordt verhoogd met de wettelijke rente. Maar vanaf wanneer verwerk je deze schadevergoeding in de commerciële jaarrekening? En wanneer mag/moet je dit fiscaal verwerken?

11 augustus 2016

Eigendom beinvloedt investeringen en resultaten sterk

Eigendomsverhoudingen blijken het investerings-gedrag sterk te beinvloeden. Het onderzoek 'Comparing the Investment Behavior of Public and Private Firms' van Harvard (zie *1) laat zien dat het investerings-gedrag van (Amerikaanse) beursgenoteerde en particuliere (= niet beursgenoteerde) bedrijven verschilt; beursgenoteerde bedrijven investeren veel minder dan vergelijkbare bedrijven in particuliere handen. En hun resultaat, gemeten in Rendement op het Totale Vermogen (RTV), is ook lager. Zulke duidelijke verschillen zou je niet verwachten; je verwacht eigenlijk geen verschil.

03 augustus 2016

'Btw niet inzetten voor vergroening, maar groene belastingen verbeteren'

De politieke wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar consumptie en tegelijkertijd het belastingstelsel te vergroenen en minder complex te maken, is te ambitieus. Het is verstandiger belastingen in te zetten voor hun primaire doel: de btw voor de opbrengst en groene belastingen voor de vermindering van bijvoorbeeld milieuvervuiling of verkeerscongestie. En met die groene belastingen valt nog meer groen resultaat te behalen.

28 juli 2016

Groot risico op naheffingen bij gebruik modelovereenkomsten DBA

Sinds de introductie van de Wet DBA schieten de modelovereenkomsten als paddenstoelen uit de grond. De overeenkomsten die als vervanging dienen voor de VAR, vinden gretig aftrek bij ondernemers die werken met zzp'ers. Maar het gebruik ervan is niet zonder risico. Het klakkeloos overnemen kan zelfs leiden tot hoge naheffingen, waarschuwt Sergej Ludwiczak, juridisch adviseur bij advies- en accountantsorganisatie Accon avm.

12 juli 2016

Kan data-analyse resultaat-manipulatie ontdekken?

Data-analyse geldt als een grote belofte, maar feit is dat het al lange tijd succesvol gebruikt wordt. De vroege gebruikers, doorgaans uit de academische wereld, zijn alweer een fase verder; ze hebben ook de mitsen en maren van data-analyse ondervonden en geleerd hoe er mee om te gaan. Met een bespreking van zo een data-analyse-project, waarin gezocht wordt naar een model om uit financiële rapportages signalen voor resultaat-manipulatie te ontdekken, wil ik potentie en beperkingen laten zien.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16