Accounting en verslaggeving

artikel-thumbnail

14 april 2008

9 tips voor een goed management informatiesysteem

Managers begrijpen minder van automatisering dan de medewerkers die twaalf loonschalen lager zitten. Aldus een managementboek dat eind jaren zeventig verscheen. We zijn nu dertig jaar verder, en er is weinig veranderd. Een computer? Hij weet hoe hij hem aan moet zetten, maar daar houdt het ook mee op, zo zegt menige directiesecretaresse over haar baas. Dat is dus de doelgroep waarvoor een managementinformatiesysteem (MIS) bedoeld is.

artikel-thumbnail

21 februari 2008

Timing verreist in terugvragen BTW over niet betaalde facturen

Als ondernemers met BTW factureren dienen zij deze BTW op aangifte te betalen. Deze betaling dient te geschieden ongeacht het tijdstip van de voldoening van de factuur door de debiteur. Als de debiteur de factuur uiteindelijk niet betaald, kan de afgedragen BTW bij de belastingdienst worden teruggevraagd (artikel 29 lid 1 BTW). De ondernemer dient dan wel aannemelijk te maken dat de debiteur ondanks verwoede incassopogingen niet zal gaan betalen.

artikel-thumbnail

12 december 2007

MiFID ondermijnt financiele informatiesystemen

Iedereen beseft dat MiFID een grote invloed heeft op de IT-systemen van banken en beleggingsinstellingen. Toch is er nog weinig bekend over de aanpassingen of nieuwe oplossingen die daarvoor zijn geïmplementeerd. Zeker in vergelijking met alle aandacht die Basel II, SOX en andere recente regelgeving hebben gekregen. MiFID gaat een grote toename van de datavolumes veroorzaken en veel zwaardere eisen stellen aan gebruikte 'business intelligence' en rapportagetools. De manier waarop financieel dienstverleners daarmee omgaan kan de concurrentiepositie behoorlijk beïnvloeden.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16