Accounting en verslaggeving

artikel-thumbnail

07 juli 2008

AEX ondernemingen weer sneller met jaarcijfers

De AEX fondsen laten een gemiddelde verbetering van 1,4 dag bij de presentatie van de voorlopige resultaten zien (nu gemiddeld 45,6 dagen). In totaal zijn 3 bedrijven dit jaar later met het publiceren van hun voorlopige cijfers (gemiddeld 10,3 dagen) en wisten maar liefst 21 bedrijven te versnellen met gemiddeld 3,4 dagen. Kijkend naar de 4 jaar trend in Nederland zien we een significante verbetering met meer dan 7 dagen: 53,0 dagen in 2003/2004 tot 45,6 dagen in 2007/2008.

artikel-thumbnail

14 april 2008

9 tips voor een goed management informatiesysteem

Managers begrijpen minder van automatisering dan de medewerkers die twaalf loonschalen lager zitten. Aldus een managementboek dat eind jaren zeventig verscheen. We zijn nu dertig jaar verder, en er is weinig veranderd. Een computer? Hij weet hoe hij hem aan moet zetten, maar daar houdt het ook mee op, zo zegt menige directiesecretaresse over haar baas. Dat is dus de doelgroep waarvoor een managementinformatiesysteem (MIS) bedoeld is.

artikel-thumbnail

21 februari 2008

Timing verreist in terugvragen BTW over niet betaalde facturen

Als ondernemers met BTW factureren dienen zij deze BTW op aangifte te betalen. Deze betaling dient te geschieden ongeacht het tijdstip van de voldoening van de factuur door de debiteur. Als de debiteur de factuur uiteindelijk niet betaald, kan de afgedragen BTW bij de belastingdienst worden teruggevraagd (artikel 29 lid 1 BTW). De ondernemer dient dan wel aannemelijk te maken dat de debiteur ondanks verwoede incassopogingen niet zal gaan betalen.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16