Accounting en verslaggeving

artikel-thumbnail

06 mei 2013

Alles draait om Business Intelligence

Business Intelligence is hét primaire proces binnen organisaties. Daarbij doel ik niet op de leveranciers van alle indrukwekkende standaard- en maatwerkoplossingen op het gebied van informatievoorziening. Deze uitspraak is gericht op de meeste profit en not-for-profit organisaties die volgens hun goed doordachte en nauwkeurig geformuleerde missies een bepaalde doelstelling zouden moeten nastreven, maar inmiddels meer middelen spenderen aan het rapporteren over niet alleen de vastgestelde doelen, maar vooral ook over nog vele andere onderwerpen.

artikel-thumbnail

04 februari 2013

Verandermanagement bij een SBR-implementatie - Tips voor accountants

Of u het nu wilt of niet: Standard Business Reporting (SBR) is de toekomst. Voor de digitale belastingaangifte is de overstap vooral een kwestie van een formaatwijziging en de aanpassing van uw financiële software. Voor kredietrapportage is dit een heel ander verhaal: accountants die hun werkprocessen niet tijdig veranderen, missen de boot! Onderstaande tips voor changemanagement bij de implementatie van SBR helpen u op weg.

artikel-thumbnail

17 januari 2013

5 vragen over Horizontaal Toezicht aan de Fiscus

Van langdurige boekenonderzoeken en bemoeienis in het verleden naar gelijkwaardig samenwerken in het heden. Is Horizontaal Toezicht dé uitkomst voor organisaties om het fiscale aangifteproces efficiënter te organiseren? Robert Heijjer, hoofd Horizontaal Toezicht & Tax Assurance bij Grant Thornton, werkt nauw samen met Ruud de Frankrijker van Belastingdienst Haaglanden. Vijf vragen aan de Belastingdienst over deze innovatieve en groeiende vorm van samenwerking.

artikel-thumbnail

15 januari 2013

Belangrijkste wijzigingen in het ontslagrecht volgens regeerakkoord VVD/ PvdA 'Bruggen Slaan'

PvdA en VVD hebben in het regeerakkoord afspraken gemaakt over de hervorming van het ontslagrecht en over aanpassingen in de Werkloosheidswet. Wat zijn de belangrijkste ingrijpende wijzigingen en wat voor impact zullen die hebben op uw organisatie? Na het lezen van dit artikel bent u in vijf minuten op de hoogte en voorkomt u pijnlijke en kostbare blunders na ingang van deze wijzigingen.

artikel-thumbnail

20 december 2012

Een kopje koffie met Geert Schretlen (Financieel Manager A.I. E.ON Benelux): 'Mijn eerste doel is om vertrouwen te winnen'

Geert Schretlen is een gepassioneerde finance professional die veel ervaring heeft opgedaan bij Nederlandse Benelux organisaties - onderdeel van multinationals - om de financiële en fiscale processen inzichtelijk te maken van gelieerde bedrijven in België. Welke verschillen in processen is hij tegen gekomen in zijn klus bij E.ON Belgium? En wat heeft hij gedaan om de financiële en fiscale huishouding te optimaliseren, daarbij rekening houdend met cultuurverschillen?

artikel-thumbnail

08 december 2012

10 praktijkaanbevelingen voor transfer pricing

In het kader van een verdere optimalisatie van het Tax Controle Framwork (TCF) en de tendens om afspraken te maken met de Belastingdienst omtrent Horizontaal Toezicht besteden bedrijven meer en meer aandacht aan een juiste toepassing van transfer pricing en de wijze hoe een en ander tot stand komt en vastgelegd moet worden in de AO/IC processen. Praktijkexpert Geert Schretlen geeft 10 gouden tips om uw transfer pricing naar een hoger niveau te brengen.

artikel-thumbnail

12 november 2012

Aanscherping regeling handel in herinvesteringsreservelichamen in Belastingplan 2013

De wettelijke regeling tegen de handel in herinvesteringsreservelichamen wordt per 1 januari 2013 aangescherpt. Als de verwerving van een bedrijfsmiddel verband houdt met de wijziging van het uiteindelijke belang in de vennootschap, dan wordt de benutting van de herinvesteringsreserve ongedaan gemaakt. Dit verband wordt aanwezig geacht wanneer de belangenwijziging plaatsvindt binnen zes maanden nadat het bedrijfsmiddel is verworven.

artikel-thumbnail

23 juli 2012

Bij winst uit buitenlandse onderneming minder profijt van MKB-winstvrijstelling

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat bij het berekenen van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting de vrij te stellen buitenlandse winst moet worden verminderd met een evenredig deel van de MKB-winstvrijstelling. Daardoor heeft een ondernemer die zijn onderneming ook buiten Nederland drijft, minder profijt van de MKB-winstvrijstelling dan een ondernemer die zijn onderneming alleen in Nederland drijft.

artikel-thumbnail

16 juli 2012

5 handvatten om PKIoverheid voor Digipoort en SBR te ontrafelen en 3 veelvoorkomende misvattingen

Dit artikel betreft de verplichtstelling van de Belastingdienst van BAPI naar SBR via Digipoort gebruikmakend van PKIoverheid. Veel organisaties moeten nog voor 1 januari 2013 een PKIoverheid certificaat aanvragen, aanschaffen en de procedures doorlopen. Er zijn minder dan 26 weken te gaan. Het advies is daarom om op korte termijn de procedures in gang te zetten. Nu is het nog net op tijd te regelen.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17